Dle Junga “Persona vytváří ideální představu o vlastní osobnosti a obsahy, které do tohoto obrazu nezapadají, jsou přehlíženy nebo vytěsňovány. Propůjčuje člověku přesvědčení, že je jedinečný, zatímco je hranou rolí, která individualitu předstírá a dodává úřad, titul či jméno. Zároveň zůstává jedinou možností, jak individualitu projevit.”

Z tohoto pohledu vše, co na těchto stránkách najdete, jsou obsahy určené k projevení individuality... ☺

 

Má persona